میکروفون تلفنی هایترا SM20A2

,

میکروفون تلفنی هایترا SM20A2 یکی از میکروفن های هست که بر روی بیسیم های SFR ارائه می شود.

اما در این میان اگر میکروفن های SFR خراب شود می توانید با خرید این محصول آن را تهیه کنید .

از طرفی برای بیسیم های خودرویی معمولی هایترا هم می توانید از این میکروفن استفاده کنید.

طریق کار کردن میکروفن  هایترا SM20A2
  1. زمانی که میکروفن بر روی ضامن خود است صدا از بیسیم پخش خواهد شد
  2. زمانی که میکروفن را از روی ضامن بلند کنید صدا از درون گوشی پخش خواهد شد
  3. با گرفتن دکمه PTT هم می توانید در هر دو صورت صحبت کنید

چون بیسیم SFR معمولا برای عمل تقویت کنندگی در تک فرکانس ها استفاه می شود ، به همین دلیل از گوشی میکروفن آن

زیاد استفاده نمی شود ، گزینه مناسبی برای برقراری تماس های خصوصی می باشد.

پیمایش به بالا