کانکتور RG58 BNC ETTO

کانکتور RG58 BNC ETTO قابلیت اتصال به کابل RG58 را دارد و می توانید در اتصال کابل آنتن بیسیم خودرویی به بیسیم استفاده کنید.

کیفیت این کانکتور متوسط است و مناسب جهت کارهای معمولی است ، میزان افت کمی دارد .

مشخصات فیزیکی
  1. نری برنجی
  2. حلقه شیلد پرسی
  3. بدنه داخلی برنجی
  4. قابلیت نوک لحیمی و پرسیکانکتور RG58 BNC ETTO

از این کانکتور می توانید برای درست کردن جامپرهای مخابراتی جهت اندازه گیری در وات متر ها استفاده کنید.

پیمایش به بالا