کانکتور فیدر مخابراتی نر UHF سایز 1/2

کانکتور فیدر مخابراتی نر UHF سایز 1/2 جهت نصب بر روی فیدرهای 1/2 مخابراتی استفاده می شود ، کانکتور هلیاکس نر UHF

یک کانکتور بسیار کاربردی در اتصال کابل هلیاکس به آنتن های چهار دایپل تابش می باشد، کانکتور های هلیاکس در کیفیت های

متفاوت موجود می باشند که کانکتور نر UHF چینی می باشد.

موارد استفاده کانکتور نر UHF سایز 1/2
  1. اتصال فیدر مخابراتی به تکرارکننده
  2. اتصال فیدر مخابراتی به بیسیم ثابت
  3. اتصال دو کابل 1/2 به همدیگر

این کانکتور را می توانید به کانکتور ماده PL متصل کنید ، آنتن چهار دایپل تابش دارای خروجی مادگی است که برای اتصال

فیدر به این کابل می توان از این کانکتور استفاده کرد

 

پیمایش به بالا