کانکتور فیدر مخابراتی ماده UHF سایز 1/2

کانکتور فیدر مخابراتی ماده UHF سایز 1/2 را می توان جهت اتصال انواع تجهیزات رادیویی به کابل LCF استفاده نمود.

کانکتور هلیاکس ماده UHF بهترین کانکتور جهت اتصال جمپر های مخابراتی در سایت های مخابراتی می باشند

که به راحتی کابل LCF را می توان به تکرارکننده متصل نمود.

مشخصات کانکتور فیدر مخابراتی ماده UHF
  1. طول 4 سانتی متری
  2. چینی
  3. تشکیل شده از دو بخش

روش مونتاژ این کانکتور بسیار مهم است ، زیر در مولفه اندازه گیری شبکه مخابراتی تاثیر زیادی دارد .

ابعاد و اندازه برش بر اساس کاتالوگ کانکتور باید انجام شود تا در بهترین حالت ممکن مونتاژ کنید

پیمایش به بالا