نرم افزار برنامه ریزی بیسیم هایترا V9

,

نرم افزار برنامه ریزی بیسیم هایترا V9 یکی از ورژن های نرم افزاری تنظیمات بیسیم هایترا است.

بر اساس سال تولید بیسیم های هایترا شما نمی توانید از هر ورژنی که دارید استفاده کنید.

برای مثال بیسیم تولید شده در سال 2023 را نمی توانید با ورژن قدیمی V4 پروگرام کنید

قابلیت های CPS هایترا
  1. تغییرات فرکانسی
  2. تنظیم توان
  3. تنظیم ID
  4.  ایجاد MDC
  5. گروه بندی

و  تمام قابلیت های که در بیسیم وجود دارد را در اختیار شما قرار خواهد داد.

پیمایش به بالا