میکروفون مشتی کیپد دار هایترا SM19A1

,

میکروفون مشتی کیپد دار هایترا SM19A1 دارای دکمه های مخصوص برقراری ارتباط های بیسیم است که می توان کاربردهای متفاوت ایجاد کرد.

کاربرد دکمه های میکروفن مشتی هایترا
  1. شماره گیری در تماس های خصوصی DMR
  2. شماره گیری در تماس های SIP PHONE
  3. ارسال پیامک در بستر DMR
  4. برنامه ریزی بیسیم

یکی از نکات مهم در تنظیم ساعت و … بیسیم هایترا HM789 استفاده از میکروفن کیپد دار است ،در غیر این صورت امکان تنظیم برای شما

به شدت سخت خواهد شد.

پیمایش به بالا