فیدر مخابراتی سایز 1/2 دراکا

فیدر مخابراتی سایز 1/2 دراکا یک موج بر است ، با توجه به رنج فرکانسی مورد استفاده و متراژ خط انتقال ، سایز کابل مخابراتی

انتخاب خواهد شد.

سایز های متفاوت در کابل های مخابراتی برای انتقال امواج ( خط انتقال) استفاده می شود، کابل مخابراتی 1/2 دراکا یک کابل مناسب جهت استفاده متراژ

خط انتقال بالای 30 متر است که افت سینگال در مسیر خط انتقال بسیار کم خواهد بود. این کابل یک مارک اروپایی معتبر در ایران است که بسیاری از کارفرمایان

و پیمانکار از این برند به خوبی استفاده می کنند.

چه جایی فیدر مخابراتی 1/2 استفاده کنم ؟
  1. متراژ خط انتفال بین 30 الی 70 متر
  2. ایستگاه های ثابت
  3. ایستگاه های تکرارکننده

 

پیمایش به بالا