بیسیم دستی HP709

بیسیم دستی HP709 هایترا همان مدل HP789 هست با میزان ناچیزی تغییرات که در آن اعمال شده.

تیم های عملیاتی که احتمالا افتادن بیسیم یا آب خوردگی  به بیسیم در آنها زیاد است توصیه می شود

این مدل را تهیه کنند .

نمایشگر HP709

بیسیم HP709 دارای یک نمایشگر جالب کوچک 0.91 اینچی است که شماره کانال ، میزان قدرت سیگنال

دریافتی و سطح توان فرستندگی را مشخص می کند.

داشتن نمایشگر مخفی بیسیم دستی هایترا ، یکی از مزیت های این بیسیم به شمار می رود

در شرایطی که تیم های عملیاتی درگیری با دست و اعضای بدن زیاد دارند ، مانند شغل آتشنشانی

استفاده از این بیسیم توصیه می گردد ، اگر زمانی این بیسیم ضربه به آن وارد شود ، کمتر آسیب

به نمایشگر آن وارد می شود.

صدای بیسیم HP709 هایترا

تکنولوژی حذف نویز مبتنی بر AI که صدای های ناخواسته پس زمینه را حذف می کند و تکنولوژی خارج کردن

آب از روی بلندگو هم در این مدل پیاده سازی شده است.


 

پیمایش به بالا