بلندگو بیسیم دستی موتورلا GP328

,

بلندگو بیسیم دستی موتورلا GP328 یکی از قطعاتی است که در کیفیت خروجی صدای بیسیم بسیار تاثیر گذار است. کیفیت بلندگو در خروجی صدای بیسیم بسیار تاثیر گذار است. چه زمانی باید بلندگو بیسیم دستی را عوض کنم ؟ صدای از بیسیم پخش نمی شود صدا با خش خش کامل پخش می شود ( بیسیمی که تست می شود در نزدیکی باشد) طق طق کردن صدای بلندگو بیسیم در چنین شرایط حتما باید بلندگو بیسیم شما عوض شود.

پیمایش به بالا