براکت نصب بیسیم خودرویی موتورولا GM338

,

براکت نصب بیسیم خودرویی موتورولا GM338 جهت نصب بیسیم های خودرویی و ایستگاهی موتورولا استفاده می شود.

برای اینکه بتوانید بیسیم خودرویی موتورولا را درون ماشین نصب کنید ، یک فلز U مانند وجود دارد که با عنوان براکت نصب

عنوان می شود.

مزایایی استفاده از براکت نصب بیسیم خودرویی
  1. جلوگیری از لرزش بیسیم
  2. ثابت نگه داشتن بیسیم
  3. نظم دهی به درون کابین خودرو
  4. جلوگیری از قطع شدن کابل برق و آنتن بیسیم

براکت نصب در جای درست کابین خودرو باید نصب گردد.

برای مثال نصب بیسیم خودرویی در یک گریدر که در معدن سنگ آهن فعالیت دارد بسیار مهم است

از جای نصب بیسیم ، کابل برق ، کابل آنتن گرفته ، تا در نظر گرفتن دمای محیط.

پیمایش به بالا