باطری بیسیم موتورولا GP328

باطری بیسیم موتورولا GP328  یکی از مهم ترین قسمت ها در فرستندگی است که نوع باطری بیسیم و ظرفیت جریانی باطری مهم ترین مشخصه یک باطری در خرید آن می باشند . باطری های موتورولا سری 328 و 338 کاملا شبیه به هم بوده  .

باطری موتورولا سری GP دارای دو مدل رایج می باشد
  1. یکی نوع نیکل متال
  2. نوع نیکل آیون

یکی از مزیت های نیکل متال بالا بودن ظرفیت واقعی باطری می باشد، با وزنی سنگین تر از نیکل آیون

به بیسیم حالت استحکام خواهد داد.

پیمایش به بالا