آشنایی با ارتباطات بی سیم

 

آشنایی با ارتباطات بی سیم:سیستم های بی سیم اغلب زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که به دلایل مختلف ایجاد ارتباطات کابلی میان نقاط وجود ندارد.برقراری ارتباط با سیستم های متحرک و همچنین مناطق دور افتاده و

صعب العبور جغرافیایی را می توان اصلی ترین ماموریت سیستم های ارتباطی بی سیم در نظر گرفت .این تعریف خاص به روشنی ثابت می کند که نیاز جهان به رادیو و آنتن هرگز از میان نرفته و مقوله

ارتباطات بی سیم علی رغم پیشرفت لحظه ای ارتباطات کابلی ، هرگز کهنه نخواهد شد. محیط فیزیکی انتقال اطلاعات در این نوع از ارتباطات مخابراتی ، فضای آزاد  اطلاعات می توانند با سرعت سیر

امواج الکترومغناطیس در فضای آزاد ( معادل سرعت سیر نور ) میان نقاط ابتدا و انتهای کانال منتقل شوند .

نگهداری شبکه بیسیم

طول لینک رادیویی

این شاخه از علم ارتباطات که در اصطلاحUnguided Communication ( ارتباطات هدایت نشده ) نامیده می شود در نقطه مقابل ارتباطات خط انتقالی نظیر فیبر نوری ، کابل مسی ، مایکرواستریپی ،

موجبری و غیره که اصطلاحاً Guided Communication .( ارتباطات هدایت شده ) نام دارد ، قرار می گیرد . سیستم های رادیویی دارای تنوع بسیار بالا و فراوانی بوده و به شکلهای گوناگون دسته بندی

می شوند . در هر کدام از این گروههای اصلی ، تکنولوژی ارسال و دریافت و همینطور تجهیزات اکتیو و پسیو مورد استفاده کاملاً گوناگون می باشد .

ماهیت سیگنالها و سیستم ها

اطلاعات در سیستم های بی سیم در حالت کلی به یکی از دو فرم دیجیتال یا آنالوگ بوده ، به همین علت در عمل با دو گروه عمده سیستم های ارتباطی بی سیم سر و کار خواهیم داشت :

سیستم های دیجیتال

در سیستم های دیجیتال صوت بر روی همان مدولاسیون آنالوگ سوار خواهد شد اما پروتکل ارتباطی کاملا فرق خواهد کرد ، بطوری که اگر روی کانال آنالوگ باشید و یک فرکانس دیجیتال ارتباط داشته باشد

شما کاملا یک صدای نامفهوم خواهید شنید.

سیستم های آنالوگ

در سیستم های رادیویی آنالوگ ، اطلاعات به صورت سیگنالهای الکتریکی ولتاژ و جریان در آمده و توسط یک فرستنده آنالوگ ارسال و توسط یک گیرنده آنالوگ دریافت می شوند . نخستین ادوات پخش زنده

رادیویی و تلویزیونی و همچنین نسل نخست سیستم های تلفن همراه نمونه هایی از سیستم های رادیویی آنالوگ نمونه هایی از سیستم های بی سیم انالوگ می باشند.

باند فرکانسی 

سیستم های رادیویی در محدوده  بسیار وسیعی از طیف الکترومغناطیس قادر به برقراری ارتباط می باشند . این فرکانسها از محدوده چند ده هرتز در باند ELF تا سطوح اگزا هرتز متغیر بوده و به دسته های گوناگون

با اسامی مختلف تقسیم بندی می شوند . ارتباطات زیر دریایی و دریایی نمونه هایی از مخابرات بی سیم در فرکانسهای بسیار پایین و دریافت و تحلیل امواج کیهانی توسطرادیو تلسکوپها و ادوات کیهان شناسی ،

نمونه هایی از ارتباطات رادیویی در فرکانسهای بسیار بالا می باشند .

بیسیم HM789 هایترا

تعداد نقاط فرستنده و گیرنده

سیستم های بی سیم بر اساس تعداد نقاط فرستنده و گیرنده ، به چند دسته کلی تقسیم بندی می شوند.

۱-ارتباط یک نقطه با چند نقطه

در این حالت در یک سمت لینک ارتباطی تنها یک نقطه و سمت دیگر چندین نقطه قرار می گیرد ( Point To Multi Point ) . سیستم های پخش رادیویی و تلویزیونی با یک فرستنده و تعداد فراونی گیرنده و همچنین Access Point ها

در شبکه های WLAN با قابلیت سرویس دهی به تعدادی کلاینت نمونه بارز این سیستم های ارتباطی می باشند

۲-ارتباط یک نقطه با یک نقطه

در این حالت لینک ارتباطی تنها میان دو نقطه برقرار می گردد ( Point To Point ) . بی سیمهای آنالوگ قدیمی نمونه بارز این سیستم های ارتباطی می باشند .

۳-ارتباط چند نقطه با چند نقطه 

در این حالت یک سیگنال به کمک آرایه ای از آنتن ها برای مقصد ارسال می گردد . در سمت دیگر لینک نیز آرایه ای مشابه اقدام به دریافت و آشکارسازی سیگنال می نماید . این تکنیک که اصطلاحاً دایورسیتی فضایی

یا( MIMO ( Multi In Multi Out نامیده می شود جهت افزایش ظرفیت کانال مورد استفاده قرار می گیرد

پیمایش به بالا