منبع تغذیه خطی 10 آمپر

/
منبع تغذیه خطی 10 آمپر با خروجی ولتاژ 13.8 ولت، خروجی بسیار کم نو…

منبع تغذیه سوئیچینگ آیکوم BC-157

/
جهت تغذیه بیسیم ایستگاهی آیکوم یا برندهای دیگر، می توان از من…

منبع تغذیه سوئیچینگ 20 آمپر

/
جهت راه اندازه تکرارکننده و بیسیم ایستگاهی منبع تغذیه سوئیچین…

منبع تغذیه خطی هایترا 15 آمپر

/
بیسیم ایستگاهی ثابت هایترا جهت راه اندازی نیازمند منبع تغذیه اس…