سر کانال بیسیم دستی موتورولا GP32X

/
سر کانال بیسیم دستی موتورولا GP328 و GP338 بعد از مدتی کار کر…

سر ولوم بیسیم دستی موتورولا GP32X

/
سر ولوم بیسیم دستی موتورولا GP328 و GP338 بعد از مدتی کار کرد فرس…

بلندگو بیسیم دستی GP328

/
بیسیم دستی موتورولا GP328 و  GP338 یک بلندگو داخلی دارند که خروجی صدای …

بلندگو بیسیم GM950I

/
بیسیم GM950I یک بیسیم آنالوگ موتورولا می باشد که بلندگو آن معمو…

بلندگو بیسیم GM338

/
با گذشت زمان بلندگو بیسیم موتورولا GM338 دچار کم شدن کیفیت می ش…