باطری بیسیم واکی تاکی GP23

/
باطری بیسیم واکی تاکی GP23 قابلیت شارژ توسط پایه شارژر و سوکت شارژ…

قاب بیسیم واکی تاکی GP23

/
قاب بیسیم واکی تاکی GP23 در اکثر مواقع آسیب پذیر بوده و به راحتی …

واکی تاکی طنین GP-23

/
واکی تاکی طنین GP-23 بیسیم نسبت به موبایل یکی از بهت…