کابل تغذیه بیسیم هایترا MD785

/
کابل تغذیه بیسیم هایترا MD785 دارای یک فیوز رو کابلی و دو رش…

میکروفن دهنی بیسیم هایترا PD785

/
میکروفن دهنی بیسیم هایترا PD785 قابلیت اتصال به PD985 را دارد و دا…