آنتن بیسیم دستی هایترا کوتاه

/
آنتن بیسیم دستی هایترا AN0155H08 بیسیم های دستی هایترا جهت برق…

آنتن واکی تاکی کوتاه

/
اکثرا واکی تاکی های موجود در کشور دارای آنتن های متفاوت می ب…

آنتن واکی تاکی بلند

/
آنتن مهم ترین قسمت در گیرندگی بیسیم های واکی تاکی می باشد ، آ…

آنتن بیسیم دستی آیکوم FA-SC54V

/
آنتن بیسیم دستی آیکوم FA-SC54V یک آنتن اوجینال می باشد، قابلیت…