درجه حفاظت یا کد آی‌پی

IP یک استاندارد بین المللی

درجه حفاظت یا استاندارد IP چیست؟

(Ingress Protection)یا همان IP یک استاندارد بین المللی برای تعیین مقاومت تجهیزات الکتریکی در مقابل نفوذ ذرات خارجی و آب می باشد که یکی از خصوصیات مهم دستگاه های الکترونیکی جدید است و باید هنگام خرید به آن توجه کرد.

اصطلاحی در استاندارد آی‌ئی‌سی ۶۰۵۲۹ است که بر اساس آن محفظه‌های تجهیزات الکتریکی با کدهای استانداردی با دو حرف IP در کنار دو رقم، از نظر نفوذ در برابر عوامل خارجی تقسیم‌بندی می‌شوند.

در لوازم الکترونیکی از جمله بیسیم واکی تاکی کد هایی مانند IP53 دیده می شود به این کدها درجه حفاظت یا استاندارد میگویند. این استاندارد درجه حفاظت وسیله الکتریکی را در برابر جامدات و مایعات نشان می دهد.

انواع ارقام ip

مفهوم عدد اول استاندارد IP

رقم اول درجه حفاظت، نشان دهنده  محافظت واکی تاکی در برابرجامدات می باشد.

منظور از جامدات همان اجسام و گردو غبار , مانند دست و انگشتان، گرد و خاک و دیگر ذرات جامد ریز در محیط می باشد.

این شش موارد زیر  نشانه محافظت لوازم در برابر جامدات می باشند.

۰ : عدم وجود محافظت

۱ : محافظت درمقابل اجسام بزرگتر از mm 50  اجسام بزرگ بدن مثل دست.

۲ : محافظت در مقابل اجسام بزرگتر از  mm 12,5 با قطر متوسط مثل انگشتان دست.

۳ : محافظت در مقابل اجسام بزرگتر از mm 2.5 اجسام با قطر کم مثل میخ.

۴ : محافظت در مقابل اجسام بزرگتر از mm 1 مثل سیم یا نوار.

۵ : محافظت در برابر ورود گردو غباربه طور کامل از ورود گرد و غبار جلوگیری نمی کند.

۶ : محافظت در برابر ورود ریز گرد هیچ گردو غباری به بدنه وارد نمی شود.

 

 

مفهوم رقم دوم استاندارد IP

رقم دوم درجه حفاظت نشان دهنده  محافظت واکی تاکی در برابر ورود مایعات می باشد. که مشخص می کند واکی تاکی تا چه مدت در برابر آب مقاومت می کند.

۰ : عدم وجود محافظت

۱ :  به مدت ۱۰ دقیقه عایق در مقابل ریزش قطره های آب بصورت عمودی

۲ :  به مدت ۱۰ دقیقه عایق در مقابل ریزش قطره های آب با زاویه ۱۵ درجه

۳ : به مدت ۵ دقیقه عایق در مقابل ریزش قطره های آب با زاویه ۶۰ درجه بصورت اسپری

۴ : به مدت ۵ دقیقه عایق در مقابل نفوذ هر گونه آب و رطوبت با زاویه های مختلف.

۵ :به مدت ۳ دقیقه عایق در مقابل نفوذ آب با فشار

۶ :  به مدت ۳ دقیقه عایق درمقابل نفوذ آب با فشارخیلی زیاد

۷ : به مدت ۳۰ دقیقه عایق درمقابل غوطه ور شدن دستگاه در عمق ۱۵ تا ۱۰۰ سانتی متر

۸ : عایق کامل در مقابل غوطه‌ور شدن به مدت طولانی

مثال : IP65
۶ به معنی حفاظت کامل بدون نفوذ گردو غبار
۵ به معنی عدم نفوذ در برابر پاشش آب از همه طرف (۳۶۰ درجه) با فشار

و یا IP44 یعنی حفاظت در برابر ابزار و سیم با قطر بزرگ تر از ۱ میلی متر و حفاظت در برابر پاشیدن آب از هر جهت و هر زاویه.