کابل هلیاکس 1/2 هنسن

/
کابل های مخابراتی 1/2 هنسن یک کابل مخابراتی موج بر می باشد، با توجه به رنج ف…

کابل هلیاکس 1/2 اندرو

/
کابل هلیاکس 1/2 اندرو ، یک فیدر مخابراتی یا به اصلاح یک نوع موج بر در …

کابل های مخابراتی 1/2 دراکا

/
کابل های مخابراتی 1/2 دراکا یک فیدر مخابراتی موج بر می باشد، …

کابل RG58 مارونی

/
کابل RG58 در موارد بسیاری استفاده می شود و معمولا بازده آن بین…

کابل RG213 زیمنس

/
کابل RG213 زیمنس کابلی مناسب جهت نصب در ایستگاه های ثابت بیسی…