با توجه به ایجاد سامانه مدیریت کاربران ( sso/otp) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، از این به بعد تمام پیگیری ها ، اعم از تمدید مجوز ، توسعه شبکه ، اصلاح شبکه ، پاسخ به صورتجلسات کارشناسان مناطق در سامانه مدیریت کاربران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امکان پیگیری دارد ، شرکت صدرا افق قارد به ساخت این پرتال در این سامانه برای سازمان شما میباشد، مدارک مورد نظر به شرح زیر میباشد:

در مرحله اول شما برای ثبت نام اولیه نیاز به مدارک زیر دارید:

  • مدارک مورد نیاز:
  1. عکس از کارت ملی و شناسنامه مسئول شبکه(اسکن گرفته شود و دارای کیفیت باشد (PDF))
  2. شماره ثبت سازمان/شرکت
  3. شناسه ملی سازمان/شرکت
  4. شماره تماس کارشناس و مسئول شبکه(سیم کارت ب نام کارشناس مربوطه و همچنین فعال باشد)
  5. ایمیل سازمان
  6. شماره تماس ثابت سازمان
  7. ادرس و کد پستی سازمان

و در مرحله دووم برای اهراز هویت شما نیاز به نامه ای هست که باید طبق فرم موزد نظر سازمان ، و البته در سربرگ رسمی شما اراِئه شود.